Zwei Blattkaefer, Chrysomela, Muenchen, Bayern, Deutschland, BRD
Zwei Blattkaefer, Chrysomela, Muenchen, Bayern, Deutschland, BRD

Foto-Nr. rds_06746