Kleins Falterfisch, Chaetodon kleinii, Florida Islands, Salomonen
Kleins Falterfisch, Chaetodon kleinii, Florida Islands, Salomonen

Foto-Nr. rds_15349