Luftaufnahme des Deadvlei, Namib Naukluft Park, Namibia
Luftaufnahme des Deadvlei, Namib Naukluft Park, Namibia

Foto-Nr. rds_17640