Chephren Pyramide, Kairo, Aegypten
Chephren Pyramide, Kairo, Aegypten

Foto-Nr. rds_09142