Breitkeulen - Sepia, Sepia kobiensis, Pazifik, Papua Neu Guinea
Breitkeulen - Sepia, Sepia kobiensis, Pazifik, Papua Neu Guinea

Foto-Nr. rdi_00134