Chromis Riffbarsche, Chromis amoinensis, Florida Islands, Salomonen
Chromis Riffbarsche, Chromis amoinensis, Florida Islands, Salomonen

Foto-Nr. rds_15177