Sandstrand von Punta Cana, Punta Cana, Karibik, Dominikanische Republik
Sandstrand von Punta Cana, Punta Cana, Karibik, Dominikanische Republik

Foto-Nr. rdi_04395