Tote Akazienbaeume im Deadvlei, Namib Naukluft Park, Namibia
Tote Akazienbaeume im Deadvlei, Namib Naukluft Park, Namibia

Foto-Nr. rds_17633