Kuhls Stechrochen, Neotrygon kuhlii, Great Barrier Reef, Australien
Kuhls Stechrochen, Neotrygon kuhlii, Great Barrier Reef, Australien

Foto-Nr. rds_14977