Kuhantilope, Portrait, Alcelaphus buselaphus, Krueger, Nationalpark, Krueger, Südafrika, Suedafrika
Kuhantilope, Portrait, Alcelaphus buselaphus, Krueger, Nationalpark, Krueger, Südafrika, Suedafrika

Foto-Nr. rdi_03659