mountain lake, split image, Tirol, Austria
mountain lake, split image, Tirol, Austria

Image no. rdi_02736