Parasitic Snail, Luetzenia asthenosomae, Ambon, Moluccas, Indonesia
Parasitic Snail, Luetzenia asthenosomae, Ambon, Moluccas, Indonesia

Image no. rds_14763